Wednesday, 25 July 2018

نشریه ندای جبهه ملی ایران خارج کشورشماره ۲۹…علی ضرابی: مدیر وسر دبیر …خانم م ـ رشمه ای معاون فنی ...خانم ه ـ مهرام تبلیغات ...خانم ف ـ رشمه ای صفحه بندی ...مهدی دارونی تیتراژ ...حمید رشمه ای: مدیر اداری طراحی و مهندسی فنیNo comments: